headerphoto

Groene lening Federale Overheid

‘Sinds augustus 2009 kan elkeen een beroep doen op een ‘groene lening’ als hij van plan is zijn huis energiezuinger te maken. De federale overheid wil daarmee gezinnen die aandacht hebben voor het milieu maar door de crisis krapper bij kas zitten, ondersteunen bij hun projecten. Zo hebben de investeringen niet meteen invloed op hun koopkracht en geniet zowel de privépersoon als de overheid van dit initiatief.

Het voordeel dat de federale overheid biedt is tweeledig: ten eerste neemt de overheid een deel van de interest, 1,5 procent, van de lening voor zich. Dat betekent dat als je een rente betaalt van 4,5 procent, je zelf 3 procent moet terugbetalen. Ten tweede kun je als eigenaar van een huis dat reeds 5 jaar lang in gebruik is voor de resterende interesten een belastingsvermindering van 40 procent aanvragen. Stel dat je dus 400 euro moet betalen, dan heb je recht op een vermindering van 160 euro.

Deze voordelen kun je genieten als je een krediet – een groene lening – afsluit bij een bank en daarmee de volgende projecten financiert: het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler, het vervangen of laten onhouden van een verwarmingsketel, het installeren van een warmtepomp, het plaatsen van dubbel glas, het laten isoleren of zelf isoleren van dak, muur of vloer, het installeren van thermostatische kranen of voor een energieaudit.

De lening die je aangaat moet minimaal 1.250 euro bedragen en maximaal 15.000 euro. Die bedragen gelden per persoon, per woning en per kalenderjaar. Wie dus samen met een partner het project aangaat, kan tot 30.000 euro lenen. Andere voorwaarde is dat de lening en de aanvraag tot financiële ondersteuning ingediend worden tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011. Dit gaat om een tijdelijke ondersteuningsmaatregel van de federale overheid in België die afloopt op 31 december 2011.